AdTabSub

Ingenoor Kwak

Ingenoor Kwak (05-06-1968) studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en kwam vanaf haar beŽdiging als advocaat in 1994 direct in aanraking met het vastgoedrecht.

IngenooKwak

Onder andere de vastgoedsecties van Derks Star Busman en Stibbe hebben haar de munitie gegeven om op scherp te gaan in het adviseren bij overnames, erfpachtrechten, appartementsrechten en erfdienstbaarheden, het maken en beoordelen van huurovereenkomsten, de begeleiding van bouwprojecten en sale/lease back constructies en het procederen voor de rechtbank en in arbitrages.

Ingenoor treedt op voor bedrijven die vastgoed tot hun primaire bezigheid rekenen, zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en beleggers. Ook bedrijven en instellingen voor wie bedrijfshuisvesting van belang is zoals supermarktketens, internationale banken, gemeentes, woningcorporaties en grote bedrijven behoren tot haar klantenkring. Voor het midden- en kleinbedrijf doet ze regelmatig huurzaken.

Haar clientŤle vormt een stevig netwerk. Door haar ervaring bij een internationaal advocatenkantoor heeft ze goede contacten met buitenlandse collega’s. Daarnaast beschikt ze over een netwerk op bestuurlijk, ambtelijk en commercieel niveau in de Haagse regio en dat heeft haar de stap doen maken naar een eigen kantoor in Den Haag.

Vastgoedrecht vereist, naast gevoel voor de commerciŽle belangen en een praktische inslag een gedegen juridische fundering. In 1997 voltooide ze de Specialisatie Opleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), in 2000 de Specialisatie Opleiding Onroerend Goed van de Grotius Academie en in 2004 de Vervolgopleiding van de Grotius Onroerend Goed. Ieder jaar wordt er bijgeschoold conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ze heeft diverse malen gepubliceerd op het gebied van onroerend goed en is medeoprichter en tot voor kort – omdat de praktijk dit niet meer toeliet - redacteur van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB). Drie jaar geleden schreef ze voor haar toenmalige kantoor een boekje over investeren in Nederlands vastgoed. Ze is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten, de Vereniging van Bouwrecht Advocaten en de Vereniging van Onroerend Goed Juristen. Daarnaast heeft zij privaatrecht gedoceerd bij de SOM, het opleidingsinstituut van de NVM en gaf zij Praktijkleer in de verplichte beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ingenoor wordt Haags genoemd, met Rotterdamse en Amsterdamse trekjes: juridisch sterk onderlegd, zonder de neiging klanten op te zadelen met wollige adviezen en niet bang om op het scherpst van de snede te gaan als de zaak daarom vraagt. Ze gelooft in samenwerking met haar cliŽnten, die stuk voor stuk goed zijn in hun eigen vak en weten wat ze willen. Door de beperkte omvang van het kantoor zijn de lijnen met een cliŽnt kort en is de cliŽnt ervan verzekerd de specialistische bijstand te krijgen waar deze om vraagt, tegen een redelijk tarief.

 

LandTabNL1
LandTabNL
INKlogo100px
HomeTab